Sun. Sep 19th, 2021

Covid-19 ngày 18/7/2021: Tổng số ca mắc trong nước là 5.926